Vyšetrenie vlasov trichogramom – TrichoScale Pro©

Výhody vyšetrenia

 • Rýchla a detailná mikroskopická analýza vlasov a ich rastovej aktivity
 • Nasnímanie kvalitných mikroskopických snímok vlasov a vlasových folikulov, ktoré okamžite vyhodnotí zabudovaný Expert systém s poskytnutím personalizovaného reportu
 • Automatické vyčíslenie počtu vlasov, hustoty vlasov, priemernej hrúbky a dĺžky vlasov, počtu aktívnych a inaktívnych vlasových folikulov, hustoty terminálnych a velusových vlasov, pomeru anagénu a telogénu
 • Kvalitná diagnostika androgénnej alopécie od iných druhov padania
 • NU´CLINIC – najbohatšie skúsenosti vo vlasovej diagnostike
 • Sme prvá klinika na Slovenku, ktorá zaviedla moderné trichologické vyšetrenie Trichoscale Pro© do diagnostiky vlasových ochorení

Výsledky ošetrenia sú individuálne a môžu sa líšiť od osoby k osobe

Informácie o zákroku

+ Priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie realizujeme špičkovým digitálnym systémom FotoFinder Trichoscale Pro©. Aby sme mohli digitálnym mikroskopom dobre vizualizovať folikulárne jednotky a zachytiť v nich rast vlasov, potrebujeme pred samotným nasnímaním jednotlivých snímok na vopred označenej vyšetrovanej ploche o priemere do 12mm skrátiť vlasy na dĺžku 0,2mm. K vyšetreniu si tak pripravíme dve plochy, jednu v oblasti temena (pod ofinou) a druhú v záhlaví. Následne špeciálnou kamerou vyhotovíme detailné snímky z ložísk. Meraniami sa zistilo, že vlasy v aktívnej fáze narastú za jeden deň o 0,3mm. Toto zistenie využívame na sledovanie aktivity rastu vlasov a teda aktivity jednotlivých vlasových folikulov vo vyšetrovaných oblastiach. Preto druhé meranie s fotozáznamom robíme po 48 hodinách. Následne nám Expert systém automaticky zobrazí všetky zistené hodnoty a vytvorí pre každého pacienta personalizovaný report o stave vlasov a ich rastovej aktivite.

Trichoskopické vyšetrenie vrátane anamnestického rozboru trvá približne 1-1,5 hodiny.

+ Indikácie k vyšetreniu
 • Diagnostika androgénnej alopécie a iných druhov padania vlasov
 • Diagnostika telogénneho effluvia
 • Sledovanie úspešnosti liečby porúch rastu vlasov
 • Vyhotovenie meraní vlasových pomerov pred transplantáciou vlasov
 • Pri zvýšenom padaní vlasov
 • Pri poruchách rastu vlasov alebo zmene kvality vlasov
 • Diagnostika a určenie prognózy vypadávania vlasov pri ložiskovej alopécii (alopecia areata)
+ Aká je príprava pred vyšetrením

Tri dni pred samotným vyšetrením sa vlasy neumývajú a v deň vyšetrenia sa nevyčesávajú. Aspoň tri týždne pred trichogramom odporúčame vyhýbať sa farbeniu a iným vlasovým úpravám.

Trichologické vyšetrenie začíname vstupným rozborom (anamnézou) zdravotného stavu pacienta. Anamnéza nás nasmeruje k doporučeniu ďalších krvných, biologických a orgánových testov, ktoré nám pomôžu odhaliť prípadné zápalové alebo iné ochorenia v tele, ktoré môžu byť spúšťačom vlasového problému. Po vstupnom vyšetrení pacienta nasleduje vyšetrenie trichogramu.

Po 48 hodinách od prvého vyšetrenia príde pacient na druhé mikroskopické meranie a nasnímanie rastu vlasov. Z vyšetrenia nám systém automaticky vyhotoví záznam o zistených zmenách.

K získaniu čo najlepšieho obrazu o zdravotnom stave pacienta odporúčame cestou obvodného lekára vyšetriť základné krvné a biochemické parametre: krvný obraz, zápalové markery, biochémiu krvi, ionogram, hormóny štítnej žľazy, hladinu železa a jeho väzobnú kapacitu, hladinu vitamínu D, výtery hrdla a nosa, moč.

Výsledky testov priniesť so sebou na vstupné vyšetrenie.

Na požiadanie pacienta vykonávame odbery krvných testov aj v našom zariadení. Ceny za vyšetrenia sú stanovené podľa aktuálneho cenníka partnerského laboratória.

+ Kombinácia vyšetrenia

K získaniu komplexného prehľadu o stave a raste vlasov v androgén-závislej a androgén-nezávislej oblasti odporúčame kombinovať vyšetrenie Trichoscale Pro© (trichogram) s ďalším trichologickým vyšetrením TrichoLab®.

K maximálnemu potvrdeniu androgénnej alopécie je možné kombinovať Trichoscale Pro© aj s genetickým testom na androgénnu alopéciu.

+ Cena zákroku
Vyšetrenie vlasov trichogramom – TrichoScale Pro©
Trichologické vyšetrenie/konzultácia do 30 min. 90 €
Samostatný Trichoscale Pro© 140 €