Trichologické vyšetrenie - TrichoGRAM

Pri trichograme vyšetrujeme detailne na mikroskopickej úrovni bulbárnu (koreňovú) časť vlasov najmodernejším digitálnym systémom TrichoScale Pro. Vyšetrenie používame k diagnostike nadmerného padania vlasov.

Výsledný trichogram nám poskytne prehľadné informácie o aktivite rastu vlasov, o pomere vlasov, o počte aktívnych folikulov a mnohé ďalšie charakteristiky.

Výsledky ošetrenia sú individuálne a môžu sa líšiť od osoby k osobe

Informácie o zákroku

+ Výhody vyšetrenia digitálnym trichogramom
  • Digitálna analýza rastového cyklu vlasov systémom TrichoScale Pro
  • Stanovenie pomeru vlasov v anagénnej a telogénnej fáze cyklu
  • Detailné vyhodnotenie hustoty vlasov, počtu vlasových jednotiek
  • Vyhodnotenie percentuálneho zastúpenia zdravých (terminálnych) vlasov k velusovým vlasom
  • Diagnostika androgénnej alopécie
  • Sledovanie rýchlosti rastu vlasov
  • Sledovanie úspešnosti liečby vlasov
  • Grafická vizualizácia výsledkov
  • Automatická archivácia snímok v digitálnej podobe, čo umožňuje porovnávanie zmien v čase
  • Neinvazívne ambulantné vyšetrenie
+ Priebeh vyšetrenia

Vyšetrenie vykonávame v ohraničených lokalitách vlasatej časti hlavy, najčastejšie v prednej časti a v oblasti záhlavia. Špeciálnou digitálnou kamerou Medicam nasnímame v ohraničených úsekoch kontaktné snímky zachytávajúce povrch pokožky hlavy s koreňovou časťou vlasov. Po 2 dňoch rovnakým spôsobom zachytíme druhou snímkou z každého sledovaného ložiska zmeny v rastovom cykle vlasov.

Všetky snímky sú automaticky spracované a vyhodnotené integrovaným softvérom na analýzu rastového cyklu TrichoScale Pro, ktorý stanoví hustotu vlasov a vlasových jednotiek, počet rastúcich vlasov (anagén), počet nerastúcich vlasov (telogén), ich percentuálne zastúpenie (anagen/telogen ratio), hrúbku a dĺžku vlasov.

Získané výsledky nám systém automaticky graficky spracuje. Zhotovený trichoskopický záznam vo vysokom zväčšení nám poskytne vizuálny obraz o chorobných zmenách vlasovej pokožky a vlasových folikulov.
Špecializovaným softvérom obrazovo aj graficky spracované a vyhodnotené aktuálne nálezy poskytujú obrazovo-grafický výstup, ktorý nazývame TrichoGram.

 

+ Príprava pred vyšetrením

Pred samotným vyšetrením sa vlasy 3 dni neumývajú a zároveň sa aspoň 4 týždne pred vyšetrením nefarbia.

+ Ako často odporúčame absolvovať vyšetrenie

Každý TrichoGram sa automaticky systémom archivuje a následne slúži na porovnanie zmien s kontrolným TrichoGramom, ktorý odporúčame vykonať zvyčajne po 6-9 mesiacoch liečby.

+ Pozrite si aj
+ Cena zákroku
Trichologické vyšetrenie - TrichoGRAM
TrichoGram (digitálne vyšetrenie+trichologické vyšetrenie) 100 €
TrichoGram+TrichoLab+Trichologické vyšetrenie lekárom (balík) 160 €
AndrogenAlopeciaGen test - genetický test 150 €