Genetické vyšetrenie androgenetickej alopecie – AlopeciaGen testInformácie o zákroku

+ Výhody vyšetrenia
  • Jednoduché a rýchle vyšetrenie z krvi pacienta na zistenie stupňa genetickej záťaže k androgénnej alopécii
  • Vhodné pre mužov aj ženy
+ Priebeh vyšetrenia

Zo žily odoberieme do špeciálnej odberovej skúmavky žilovú krv a následne transportujeme do genetického laboratória. Výsledky spracované laboratóriom sú zvyčajne do jedného mesiaca odoslané na našu kliniku. Pacienta o výsledku genetického testu vyrozumieme po predchádzajúcom dohovore mailom.

+ Cena zákroku
Genetické vyšetrenie androgenetickej alopecie – AlopeciaGen test
Genetický test na androgenetickú alopéciu- AlopeciaGen test 150 €