Vyšetrenie znamienok FotoFinder BodyStudio

Výhody vyšetrenia

 • Najdokonalejšia technológia pre včasnú diagnostiku malígneho melanómu
 • Najdokonalejšia technológia pre preventívny monitoring kože, nakoľko sleduje zmeny v čase
 • Systém zaznamenáva a analyzuje kožný povrch automaticky = automatizované nasnímanie celého kožného povrchu v presne predpísaných pozíciách s následnou softvérovou analýzou zachytených znamienok
 • Vybavený najmodernejšou digitálnou kamerou pre videodermatoskopiu Medicam 1000 s CrystalView technológiou s vysokým rozlíšením
 • Nasnímanie kvalitných prehľadových snímok tela
 • Detailné snímky jednotlivých znamienok so zväčšením až 140-násobne
 • Najmodernejší diagnostický softvér k vyhodnoteniu skóre rizika malignity v zachytených znamienkach, ktorý je neustále inovovaný materskou firmou v Nemecku
 • Automatická archivácia fotodokumentácie systémom
 • Automatické vyhodnotenie a vizualizácia rozdielov zachytených pri kontrolných návštevách
 • Vyšetrenie a celkové vyhodnotenie nálezu pod kontrolou skúseného dermatológa
 • NU´CLINIC – najdlhšia skúsenosť s digitálnou dermatoskopiou systémom FotoFinder®
 • NU´CLINIC – ako jediní na Slovensku disponujeme najvyššou triedou technologického a diagnostického vybavenia systému FotoFinder Bodystudio ATBM®

Stavte na prevenciu pred rakovinou kože a nechajte si vyšetriť znamienka

Výsledky ošetrenia sú individuálne a môžu sa líšiť od osoby k osobe

Informácie o zákroku

+ Priebeh vyšetrenia

Prednosťou vyšetrenia je, že snímame celý povrch kože a tým všetky pigmentové lézie naraz, v jednom čase. Takže sa nesústredíme iba na jedno znamienko, alebo malú ohraničenú oblasť, ako je tomu pri klasickom vyšetrení ručným dermatoskopom.

Pacient sa postaví na vyznačenej podložke pred prístroj, na ktorom je na vertikálnom ramene umiestnená pohyblivá kamera. Snímkovanie celého kožného povrchu (tzv. body mapping) je jednoduché a rýchle. Vykonáva sa v presne vyznačených pozíciach, tak aby bola nasnímaná koža zo všetkých strán. Vo výsledných záznamoch je zachytený každý pigmentový útvar na koži.

V druhom kroku vyhotovujeme detailné snímky mikroskopickej štruktúry jednotlivých znamienok vo vysokom rozlíšení. Špeciálne vyvinutý softvér, pod kontrolou lekára, vyhodnotí skóre rizika malignity jednotlivých znamienok.

Všetky záznamy sú automaticky archivované v pamäti počítača a pri každej ďalšej kontrole sú automatickou softvérovou analýzou okamžite porovnávané s novými snímkami. Na nové alebo zmenené znamienka nás systém upozorní ich farebným označením.

Celková dĺžka vyšetrenia závisí od počtu znamienok. Zvyčajne trvá do 30 minút, pri veľkom počte sa môže predĺžiť (od 30-60 minút). Z toho samotné naskenovanie kožného povrchu (body mapping) trvá do 10 minút.

+ Indikácie k vyšetreniu
 • Preventívne vyšetrenie pigmentových lézií
 • Pri výskyte a sledovaní atypických (dysplastických) névov
 • Pri výskyte a sledovaní mnohopočetných névov
 • Pri výskyte a sledovaní névov u osôb užívajúcich imunosupresívnu terapiu (celkové kortikoidy, cyklosporín, onkoterapia…)
 • Pri pozitívnej osobnej alebo rodinnej anamnéze na malígny melanóm
+ Kontraindikácie k vyšetreniu

Pri vyšetrení nie je vyžarované žiadne negatívne žiarenie na organizmus, preto vyšetrenie môže podstúpiť každá osoba, vrátane detí a tehotných žien

+ Výsledky vyšetrenia

S výsledkom vyšetrenia pacienta oboznámime okamžite po jeho ukončení. Na základe aktuálnych zistení odporúčame, či stačí jednotlivé pigmentové lézie iba sledovať a v akých časových intervaloch, prípadne, či je vhodné ich odstrániť chirurgicky alebo laserom.

+ Aká je príprava pred vyšetrením

Vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu.

U mužov s výraznejším ochlpením je vhodné k lepšej vizualizácii znamienok oholiť si chĺpky na tele.

+ Kombinácia vyšetrenia

Na základe dermatoskopického vyšetrenie pacientovi doporučíme, ktoré znamienka môžeme odstrániť iba chirurgicky prípadne, ktoré je možné odstrániť laserom. Následne možeme pacientovi vykonať aj doporučený zákrok v dohodnutom termíne.

+ Rozdiely vo vyšetrení FotoFinder Bodystudio ATBM® vs. Ručný dermatoskop
 • Pri vyšetrení systémom FotoFinder Bodystudio ATBM® máme automaticky nasnímaný celý povrch tela zo všetkých strán, kým pri ručnej dermatoskopii sú vyšetrené znamienka, prípadne iba určitá lokalita výlučne na základe výberu dermatológa, čím môže vzniknúť riziko prehliadnutia niektorých znamienok
 • FotoFinder Bodystudio ATBM® automaticky archivuje záznamy, vyhodnocuje snímky a farebným označením upozorní na zmeny zistené pri následných kontrolách. Pri ručnej dermatoskopii to nie je možné
 • FotoFinder Bodystudio ATBM® vďaka kvalitnému a vysokému optickému rozlíšeniu jednotlivých znamienok (zväčšenie až 140-násobne) ponúka na rozdiel od ručnej dermatoskopie (iba 20x zväčšenie) precíznu detailnú analýzu znamienok
 • Systémom FotoFinder Bodystudio ATBM® vďaka archivovaným kvalitným záznamom môžeme sledovať všetky zmeny v čase, kým pri klasickej ručnej dermatoskopii sa žiadne fotozáznamy nerobia
+ Cena zákroku
Vyšetrenie znamienok FotoFinder BodyStudio
Celotelové digitálne vyšetrenie znamienok FotoFinder do 30 minút 140 €
Celotelové digitálne vyšetrenie znamienok FotoFinder každých ďalších začatých 15 minút 15 €
Dermatoskopické vyšetrenie 1 znamienka 35 €