Cenník

Znamienka

Rozbaliť všetko
Vyšetrenie znamienok FotoFinder BodyStudio od 85 €
FotoFinder BodyStudio-základné vyšetrenie-celotelové digitálne vyšetrenie znamienok+zhodnotenie skóre rizika malignity 110 €
FotoFinder BodyStudio-celotelové digitálne vyšetrenie znamienok – kontrola 85 €
Kontaktujte nás
Odstraňovanie znamienok, výrastkov od 10 €
odstránenie prvého a druhého znamienka/útvaru (veľkosti do 1cm) laserom kus - 60 €
odstránenie od tretieho znamienka/útvaru (veľkosti do 1cm) laserom kus - 40 €
odstránenie kožných výrastkov do veľkosti 3mm laserom (každých 5 minút) 50 €
odstránenie červeného tumorčeku/hemangiómu do veľkosti 2mm laserom kus - 10 €
lokálna anestézia 10 €
Kontaktujte nás